W czerwcu 2010 roku zakończyła się pierwsza edycja projektu Edukacja dla Sportu. W ramach projektu realizowane były warsztaty z zakresu sponsoringu oraz promocji sportu. Trenerami tych warsztatów byli Łukasz Gąsiorowski z Golden Promotion oraz Maciej Tyśnicki. W ramach projektu uczestnicy mięli okazję pogłębiać wiedzę z zakresu:

  • Kurs języka angielskiego lub niemieckiego
  • Szkolenia interpersonalne z zakresu: zarządzania zespołem, negocjacji, ­różnic kulturowych,

promocji sportu oraz pozyskiwania sponsorów Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.dips.com.pl .


Klient

BIURA PROJEKTU "Edukacja dla Sportu"

Termin realizacji

październik 2009 – czerwiec 2010